budżet

  • 28 grudnia w świetlicy w Żółtańcach odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Chełm, na której m.in. debatowano nad budżetem gminy na rok 2018.  Po przedstawieniu pozytywnych opinii RIO oraz poszczególnych komisji stałych rady jednogłośnie budżet uchwalono. Gmina wyda łącznie na wszystkie zadania 83 416 000 zł. Najważniejsze wydatki to m.in.:

  • Informuję, że posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Chełm odbędą się w następujących terminach: