Informacja o zatrudnieniu pracowników w gospodarstwie rolnym do prac sezonowych

Poniżej zamieszczono informację dot. zatrudniania pracowników w gospodarstwie rolnym do prac sezonowych.

Informacja Lubelskiej Izby Rolniczej - treść