Nowa e-usuga dla obywateli

Informujemy, że Ministerstwo Cyfryzacji z Centralnycm Ośrodkiem Informatyki wdrożyło nową e-usugę dla obywateli. Dostępny jest już nowy formularz do wysyłki pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Załącznik

e-SKŁADKA w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2018 r. wejdą nowe przepisy wprowadzające istotne zmiany w zakresie opłacania składek.

Załącznik

Program "Maluch +"

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej dot. rodzinnego programu "Maluch +".

Załącznik

Cechowanie drewna na terenie gminy Chełm

Cechowanie drewna pozyskanego z lasów prywatnych na terenie Gminy Chełm, jego legalizacja oraz ustalanie zadań dla właścicieli lasów np. wyznaczanie drzew do wycięcia następować będzie: w każdy 1 i 3 wtorek miesiąca od godziny 9.00 w terminie od 1 października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Czytaj więcej...