AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 

Broszura informacyjna    Ulotka informacyjna ASF    Zasady utrzymywania świń

Wytyczne dot. postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika

 

Powiatowy Lekarz Weteynarii w Chełmie informuje, że w dniu 07.11.2017 r. rozpocznie się na terenie gminy Chełm kompleksowa kontrola gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.

Załącznik 

 

Powietowy Lekarz Weterynarii e Chełmie informuje, iż od dn. 24.08.2017 r. funkcjonuje numer alarmowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie  693 613 992  Niniejszy numer jest dostępny w przypadku wystąpienia nagłych, alarmowych sytuacji z udziałem zwierząt na terenie powietu chełmskeigo.

 

Konkurs "ASF" na zgłoszenie znalezionego martwego dzika

Mieszkańcy gmin najbardziej zagrożonych wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF), którzy znajdą padłego dzika, już mogą zgłaszać się po nagrodę w wysokości 200 zł. Pieniądze na ten cel wygospodarował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. 

do-pobraniaDO POBRANIA

 

EKODOM

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ogłasza nabór wniosków dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia jej części (25 lub 30%). Dofinansowanie pożyczką może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
TERMIN NABORU - od 01.08.2017 r. do 31.10.2017 r.

Czytaj więcej...

Likwidacja placówki pocztowej w Stawie

Region Sieci w Lublinie informuje, że z dniem 1 lipca 2017 r. zawiesił działalność Agencji Pocztowej Staw. Placówka ta zostanie zlikwidowana. Na terenie gminy Chełm funkcjonują dwie placówki pocztowe, w których mieszkańcy mogą koszystać zusług pocztowych i finansowych:

Czytaj więcej...

Awaria wody

Z powodu wystąpienia awarii na czynnej sieci wodociągowej w m. Strupin Łanowy 13 w Gminie Chełm w dn.2017-07-27 od godz.08:00  do godz.15:00 mogą  wystąpić przerwy w dostawie wody do miejscowości Strupin Łanowy, Strupin Mały, Strupin Duży