Informacje o wyłączeniach

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że planowane są wyłaczenia energii elektrycznej w miejscowościach na terenie Gminy Chełm. Dokładne informacje tutaj.

Ogłoszenie - kurs chemizacyjny

Lubelska Izba Rolnicza organizuje jednodniowy kurs chemizacyjny 15 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:00 w miejscowości Pokrówka, ul. Wiosenna 84 (Świetlica wiejska)

Cena promocyjna za kurs wynosi 40 zł.

Przyjmowanie zgłoszeń: tel. (82) 560-31-44, 602-832-627

Informacja o ankietach dla prowadzących działalność rolniczą

Informujemy, że w okresie marzec - czerwiec 2016 r. prowadzona będzie na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN). Ankietyzacja prowadzona jest w celu opracowania raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).

Czytaj więcej...