Krzywice-Kolonia

Położenie geograficzne (23°28'E i 51 °04'N)

Niewielka miejscowość, wydzielona w 1970 r. z Krzywic. W 2000 r. mieszkało tutaj 50 osób i istniały 43 gospodarstwa.

Pod koniec XIX w. w tej części Krzywic funkcjonował niewielki folwark z dwór, otoczonym parkiem, zakupiony ok. 1920 r. przez Fryderyka i Aleksandra Marcinkowskich.

Po II wojnie światowej pozostał w rękach prywatnych. Znajduje się tutaj również kapliczka cementowa z 1996 r., a obok drewniany krzyż z 1945 r. Miejscowość należy do parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmie.