Rożdżałów-Kolonia

Położenie geograficzne (23°32'E i 51°05'N)

Miejscowość powstał w wyniku podziału wsi Rożdżałów w 1970 r. Zamieszkana jest przez 69 osób (dane z 2000 r.) i składa się z 23 gospodarstw.

W okresie międzywojennym w tej części Rożdżałowa istniał drewniany dworek rodziny Hemplów. Obiekt został rozebrany w 1950 r. Dwór otaczał niewielki park.

Rożdżałów Kolonia należy do parafii Nawiedzenia NMP w Kumowie.