Zmiana zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - PGI-004

Urząd Gminy Chełm

Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

PGI-004


Wymagane wnioski


PGI-004-01 – poprawnie wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Lista wniosków


PGI-004-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


- kopię mapy (np. ewidencyjnej) z oznaczeniem lokalizacji wniosku, 

Dodatkowo można dołączyć koncepcję zagospodarowania terenu.

Wskazane jest określenie, czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu objętego wnioskiem. 

W razie potrzeby – należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające wnioskodawcę do reprezentowania Inwestora


Dokumenty do wglądu


Brak


Sposób i miejsce składania dokumentów


1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

Wójt Gminy Chełm
ul. Gminna 18
22-100 Pokrówka
Sekretariat – Dziennik Podawczy


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

wtorek: od 730 do 1600.

piątek: od 730 do 1500.

 

2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

Wójt Gminy Chełm

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

Stanowisko ds. Planowania przestrzennego, mienia komunalnego

tel: 694 076 337 lub 82 563 65 53

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Wymagane opłaty


Zgodnie z ustawą o opłatach skarbowych


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście

Urząd Gminy Chełm

Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

Stanowisko ds. Planowania przestrzennego, mienia komunalnego

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

wtorek: od 730 do 1600.

piątek: od 730 do 1500.

 

- korespondencyjnie: poprzez wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty listownie do Wnioskodawcy.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


przewidywany termin załatwienia sprawy w tutejszym Urzędzie maksymalnie do 14 dni.


Tryb odwoławczy


Brak


Informacje dodatkowe


Ważna informacja:

- Z wnioskiem o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wystąpić każdy. Nie jest to jednak wniosek w indywidualnej sprawie w rozumieniu kpa., gdyż ma on charakter jedynie postulatywny. Rozpatrzenie takiego wniosku nie jest określone żadnym terminem.

- Przyjęte wnioski mogą stać się przyczyną przystąpienia do sporządzania planu, z inicjatywą tą występuje jednak Wójt.

- Pomocna w podjęciu decyzji może być koncepcja zagospodarowania terenu wykonana na kopii mapy.


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U.  z  2015 r. poz. 199 ze zm.)