Deklaracja na podatek od nieruchomości - Fp-008 (wymiar obowiązujący do 30.06.2019)

Urząd Gminy Chełm

Referat Podatków i Opłat

Fp-008

Wymagane wnioski


Fp-008-01 – poprawnie wypełniony druk deklaracji na podatek od nieruchomości (wymiar obowiązujący do 30.06.2019)


Lista wniosków


Fp-008-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załącznikiDane o nieruchomościach
Fp-008-02   (kliknij tutaj by pobrać załącznik)

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
Fp-008-03   (kliknij tutaj by pobrać załącznik)
 


Dokumenty do wglądu


Brak


Sposób i miejsce składania dokumentów


1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

Wójt Gminy Chełm
ul. Gminna 18
22-100 Pokrówka
Sekretariat – Dziennik Podawczy


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

wtorek: od 730 do 1600.

piątek: od 730 do 1500.

 

2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

Wójt Gminy Chełm

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Referat Podatków i Opłat

Stanowisko ds. Wymiaru podatku oraz księgowości podatkowej

tel: 82 567 44 12

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wymagane opłaty


Brak


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście

Urząd Gminy Chełm

Referat Podatków i Opłat

Stanowisko ds. Wymiaru podatku oraz księgowości podatkowej

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

- korespondencyjnie: poprzez wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty, listownie do Wnioskodawcy.


Termin złożenia


Do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego bądź wysokości opodatkowania.


Termin załatwienia sprawy


Brak


Tryb odwoławczy


Odpowiedzi na złożoną deklarację nie udziela się (jest to tzw. samoobliczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika).


Informacje dodatkowe


Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizującymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.),

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716.),

- Uchwała Nr XII/96/2011 Rady Gminy Chełm z dnia 16 listopada 2011 r.

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia