Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4. Leader, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty).         

Tytuł projektu: ,,Promocja walorów turystycznych Gminy Chełm”.          

 

DZIAŁANIE 7.2

PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH

OBJĘTEGO PROW NA LATA 2014-2020

1. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818L w miejscowości Staw wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego".

Celem zadania jest przebudowa drogi powiatowej na odcinku 3,426 km. Zwiększona zostanie dostępność do obszaru atrakcyjnego turystycznie oraz do obszaru produkcji rolniczej.

 

2. "Przebudowa drogi gminnej Nr 104648L w miescowości Depułtycze Królewskie – Rożdżałów".

Celem zadania jest przebudowa drogi powiatowej na odcinku 3, 877 km. Zwiększona zostanie dostępność do obszaru atrakcyjnego turystycznie oraz do obszaru produkcji rolniczej.

 

3. "Przebudowa drogi gminnej Nr 104650L w miejscowości Depułtycze Królewskie Kolonia, Depułtycze Stare i Depułtycze Nowe".

Celem zadania jest przebudowa drogi powiatowej na odcinku 4.235 km. Zwiększona zostanie dostępność do obszaru atrakcyjnego turystycznie oraz do obszaru produkcji rolniczej.

 

                                                                                                            

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

poddziałanie 19.2

Operacja pn: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 105043L wraz z budową chodnika w miejscowości Strupin Mały” 

mająca na celu przebudowę publicznej drogi gminnej o długości 2 127,73 m umożliwiającej połączenie obiektów użyteczności publicznej z siecią dróg publicznych oraz skracającą czas dojazdu do obiektów publicznych grupie defaworyzowanych mieszkańców gminy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.