Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Inwestycje współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

1. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego  w Gminie Chełm poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów
na biomasę”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IV
Działanie 4.1. Wsparcie Wykorzystania OZE
Okres realizacji 2016-2018

2.„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IV
Działanie 4.1. Wsparcie Wykorzystania OZE
Okres realizacji 2016-2018

 

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia