Sołectwa

Lp.

Sołectwo (miejscowości)

Sołtys

Adres

Telefon

1
Depułtycze Królewskie
Wilkos Przemysław
22-100 Depułtycze Królewskie 30
883-390-886
2
Depułtycze Królewskie - Kolonia
Klajn Marek
22-100 Depułtycze Królewskie Kolonia 79
668-314-565
3
Henrysin
Psuja Beata
 22-151 Henrysin 8
782-524-722
4
Horodyszcze
Wazelin Janina
22-151 Horodyszcze 133
569-05-14 ,
507-077-460
5
Horodyszcze-Kolonia
Podolak Henryk
22-151 Horodyszcze - Kolonia 59a
569-05-11
6
Janów
Czwarnowski Jerzy
22-151 Janów, ul. A. Mickiewicza 36
508-135-590
7
Józefin
Juziuk Waldemar
22-151 Józefin 20
569-71-32
8
Koza Gotówka
Rubik Bożena
22-105 Koza Gotówka 31 a
693-819-956
9
Krzywice (+Krzywice-Kol.)
Droszcz Marek
22-100 Krzywice - Kolonia 1
569-78-28,
783-907-230
10
Ludwinów
Dolińska Renata
22-100 Ludwinów 7F
730-303-309
11
Nowe Depułtycze
Kozina Andrzej
22-100 Nowe Depułtycze 39
569-74-24,
785-692-124
12
Nowiny
Danak Joanna
22-105 Nowiny 1b
 504-798-318
13
Nowosiółki
Kaczmarczyk Waldemar
22-151 Nowosiółki 14
569-70-68,
667-156-024
14
Nowosiólki -  Kolonia
Dorota Ulrych
Nowosiółki Kolonia 4
509642157
15
Ochoża-Kolonia
Floruk Ryszard
22-151 Ochoża - Kolonia 63
573-072-181
16
Okszów (+ Okszów-Kol.)
Dziechciaruk Krzysztof
22-105 Okszów, ul. Storczykowa 21
569-02-87
17
Parypse
Dzieńkowski Jan
22-151 Parypse 33
560-64-15
18
Podgórze
Zygmuntowicz Zdzisław
22-151 Podgórze 2
569-70-39
19
Pokrówka
Anna Łochnicka
22-100 Pokrówka, ul. Gminna 65
509-688-341
20
Pokrówka - Bazylany
Ireneusz Ćwiek
22-100 Pokrówka, ul. Łanowa 9
575-625-963
21
Rożdżałów (+ Rożdżałów-Kol.)
Józak Waldemar
22-100 Rożdżałów 20
569-77-56,
506-099-962
22
Rudka
Guz Rafał
22-100 Rudka 26
730-002-245
23
Srebrzyszcze (+ Antonin)
Klajnert Mirosław
 22-105 Srebrzyszcze, ul. Sportowa 6
560-22-00,
502-311-656
24
Stańków
Skibiński Zenon
22-105 Stańków 10a
569-08-46,
606-923-829
25
Stare Depułtycze
Tatara Marian
22-100 Stare Depułtycze 22b
569-76-15,
724-268-315
26
Staw
Łuczkiewicz Jerzy
22-151 Staw  58 F
667-118-022
27
Stołpie
Radziszewska Beata
22-151 Stołpie 14
783-538-637
28
Strupin Duży
Jagnicki Andrzej
22-100 Strupin Duży 145
563-83-02,
515-244-629
29
Strupin Łanowy
Nafalski Piotr
22-100 Strupin Łanowy 38
563-82-30,
608-804-466
30
Strupin Mały
Filipczuk Jerzy
22-100 Strupin Mały 45
693-425-947
31
Tytusin
Nowosad Tomasz
22-151 Tytusin 13
600-671-309 
32
Uher
Wronka Zdzisław
22-100 Uher 15
569-77-03,
785-929-649
33
Weremowice
Zaj Anna
22-100 Weremowice 42a
697-102-385,
569-75-51
34
Wojniaki
Michalski Kazimierz
22-100 Wojniaki 8
569-76-11
35
Wólka Czułczycka
Bejda Krystyna
22-106 Wólka Czułczycka 20a
600-436-694,
567-44-30
36
Zarzecze
Olszewski Zenon
22-106 Zarzecze 20
791-807-408
37
Zagroda
Dziekańska Justyna
22-100 Zagroda 58c
512-374-278
38
Zawadówka
Lachowski Piotr
22-100 Zawadówka 11a
793-121-455 
39
Żółtańce
Kotek Adam
22-100 Żółtańce 45d
697-078-512
40
Żółtańce-Kolonia
Wawryca Barbara
22-100 Żółtańce - Kolonia,
ul. Ks.J. Dąbrowskiego 14
781-143-268