Gmina Chełm

Gmina CHEŁM

W trosce o przyszłość Miasta Chełm, Gminy Chełm oraz Ziemi Chełmskiej, Prezydent Jakub Banaszek i Wójt Wiesław Kociuba zawarli dzisiaj porozumienie.

Na jego mocy samorządy wystąpiły do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o korektę wniosku z dnia 20 września 2021 roku znak: DAP-WSUST-711-2-23/2021 w sprawie poszerzenia granic miasta Chełm o sąsiadujące z nim sołectwa znajdujące się obecnie w granicach gminy Chełm, obręb ewidencyjny: Koza-Gotówka, Nowiny, Okszów, Okszów-Kolonia, Pokrówka, Srebrzyszcze i Żółtańce-Kolonia, części obszarów obrębów ewidencyjnych: Weremowice, Żółtańce i Depułtycze Królewskie.

W toku negocjacji strony wypracowały wspólne stanowisko, w ramach którego proponują odstąpienie od prowadzenia postępowania w obecnym kształcie terytorialnym i procedowanie wniosku zakładającego rozszerzenie granic administracyjnych Miasta Chełm wyłącznie o tereny potencjalnie inwestycyjne niezamieszkałe, zlokalizowane w miejscowościach Depułtycze Królewskie, Pokrówka, Koza Gotówka, Srebrzyszcze i Rudka. Wykaz działek o łącznej powierzchni około 470 hektarów objętych ewentualnym wyłączeniem z gminy Chełm i włączeniem do miasta Chełm oraz załącznik graficzny znajdują się na załączonych grafikach.

Wszelkie decyzje uwzględniające zmiany zawarte w porozumieniu nadal pozostają w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wierzymy, że zawarty kompromis będzie stanowił przełom w naszych relacjach oraz istotny krok w stronę zacieśnienia współpracy na rzecz rozwoju regionu. Wspólnie stoimy na stanowisku, że dobro mieszkańców winno być priorytetem dla samorządowców.

O dalszych podejmowanych działaniach oraz ich następstwach będziemy na bieżąco informować.

Wykaz działek objętych wyłączeniem z gminy Chełm i włączeniem do Miasta Chełm:

  1. Część obrębu ewidencyjnego Depułtycze Królewskie, to jest działki ewidencyjne nr 98/2, 98/3, 90/19, 90/16, 90/14, 90/18, 90/13.
  2. Część obrębu ewidencyjnego Pokrówka, to jest działki ewidencyjne nr 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803/1, 803/2, 804/1, 804/2, 805, 806, 807, 808/1, 808/2, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 833, 834/3, 834/4, 834/5, 834/7, 834/8, 835, 836/1, 836/2, 838, 842, południowa część działki ewidencyjnej nr 660 (stanowiącej użytek dr), gdzie linia podziału stanowi przedłużenie linii będącej granicą pomiędzy działkami ewidencyjnymi
    nr 320/1 i 835 (położonymi w obrębie Pokrówka) i przebiega do punktu leżącego na granicy działki ewidencyjnej nr 753 (położonej w obrębie Pokrówka) oraz południowa część działki ewidencyjnej nr 687 (stanowiącej użytek dr), gdzie linia podziału stanowi przedłużenie linii będącej granicą pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 748 i 762 (położonymi w obrębie Pokrówka) i przebiega do punktu leżącego na granicy działki ewidencyjnej nr 779 (położonej w obrębie Pokrówka).
  3. Część obrębu ewidencyjnego Srebrzyszcze, to jest działki ewidencyjne nr 254/1, 254/2, 254/3, 303, 304, 527/1, 527/3, 527/4, 527/5, 528/2, 528/3, 528/5, 528/6, 529/2, 529/3, 529/4, 530, 531/4, 531/5, 531/8, 531/9, 531/10, 531/11, 532, 532/1, 532/2, 533, 534/1, 534/3, 534/4, 535, 536, 538/1, 538/2, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 551, 552, 553/1, 553/2, 553/3, 554, 555/1, 555/2, 556, 557, 558/1, 558/2, 559, 560, 564, 565, 566/3, 566/4, 566/5, 566/6, 567/1, 567/2, 568/1, 568/2, 569, 570, 571, 572, 573/1, 573/2, 574, 575, 576/1, 576/2, 577/1, 577/2, 684/1, 687, 688/1, 688/2, 688/3, 688/4, 688/5, 688/6, 689/1, 689/2, 689/3, 720 oraz zachodnia część działki ewidencyjnej nr 549 (stanowiącej użytek Tk), gdzie linia podziału przebiega od punktu stanowiącego najdalej wysunięty na północ narożnik działki ewidencyjnej nr 559 (położonej w obrębie Srebrzyszcze) do punktu stanowiącego najdalej wysunięty na wschód narożnik działki ewidencyjnej nr 529/2 (położonej w obrębie Srebrzyszcze).
  4. Część obrębu ewidencyjnego Koza-Gotówka, to jest działki ewidencyjne nr 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243/1, 243/2.
  5. Część obrębu ewidencyjnego Rudka, to jest działki ewidencyjne nr 316/2, 316/5, 316/6.

Strony zawarły również porozumienie co do formy i wymiaru rekompensat przyznanych przez Miasto Chełm Gminie Chełm za utracone dochody  z powyższych działek z tytułu podatków i opłat.Załącznik obszar włączenia

Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.