Gmina Chełm

Gmina CHEŁM

W przestrzeni publicznej pojawiają się nieprawdziwe informacje wskazujące na nieprawidłowości w konserwacji zbiornika wodnego Żółtańce.

Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym i instrukcją eksploatacji zbiornik wodny „Żółtańce” poddawany jest kontrolom okresowym wykonywanym przez uprawionych specjalistów z zakresu gospodarowania wodami. W sporządzanych protokołach z kontroli zawarte są niezbędne do wykonania prace konserwacyjne, a wszystko to podlega kontroli Wydziału Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Poziom wody w zbiorniku wodnym jest stale monitorowany przez pracowników Urzędu Gminy Chełm. W sytuacji zwiększenia się poziomu lustra wody do maksymalnego woda spuszczana jest budowlą upustową, poprzez mały zbiornik do rzeki Uherki.
Zgodnie z zaleceniami kontrolujących w ubiegłym roku wykonano prace polegające na:
- koszeniu skarp oraz czyszczeniu dna rowów odpływowych ze zbiornika i stawu,
- koszeniu skarp i oczyszczeniu dna rowów opaskowych zbiornika i stawu,
- systematycznemu oczyszczaniu wlotu odprowadzalnika na ujęciu,
- zapobieganiu korozji części metalowych budowli,
- smarowaniu części ruchomych zbiornika,
- koszeniu roślinności na koronie i skarpach grobli,
- odkrzaczaniu skarp i poboczy odprowadzalnika.
Ponadto w październiku 2023 roku, zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym na zlecenie Gminy Chełm wykonano prace konserwacyjne polegające na koszeniu skarp i dna rzeki Uherki z wygrabieniem wykoszonych porostów na odcinku ścieżki rowerowej. Łącznie konserwacji poddano odcinek rzeki o długości 1320 mb obustronnie oraz 500 mb jednostronnie przy ścieżce rowerowej zgodnie z zawartą umową z wodami polskimi.
Informujemy, że rzeka Uherka (jak wszystkie rzeki w Polsce) znajduje się we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i to do tej instytucji należy bieżąca jej konserwacja.

Sprawa bezpieczeństwa grobli jest na bieżąco kontrolowana i w przypadku jej uszkodzeń np. przez bobry jest naprawiana niezwłocznie. W celu ograniczenia populacji bobrów Gmina Chełm posiada decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie na odstępstwo od ochrony tych zwierząt i odstrzał określonej rocznej liczby na terenie gminy (40 sztuk rocznie).


Jak dotąd w sporządzanych przez uprawnione osoby zaleceniach pokontrolnych, nie wskazano potrzeby całkowitej renowacji zbiornika. Jej realizacja spowodowałaby konieczność wyłączenia z możliwości korzystania przez kilka lat.
Przykładem może być zbiornik w Stańkowie, którego renowacja przeprowadzona była w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przez ówczesny Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie i trwała ponad 2 lata. Jej efektem była silna eutrofizacja i systematyczne wypłycanie oraz ograniczenie powierzchni lustra wody tego akwenu.

Obecnie Gmina Chełm, jako jedna z ośmiu jednostek samorządowych, uczestniczy w realizowanym przez Samorząd Województwa Programie Planów i Projektów Urządzeniowo- Rolnych, w którym to jednym ze znaczących zakresów przedsięwzięć jest poprawa warunków wodnych i gospodarki wodnej. Powstający dokument określi niezbędne w tym zakresie potrzeby i potwierdzi, bądź nie, konieczność tak radykalnych działań przy zalewie Żółtańce.

Odnosząc się do stwierdzenia, że droga w kierunku wsi Weremowice spowodowała obniżenie poziomu wody w zbiorniku, należy wskazać, że ten ciąg komunikacyjny istniał jeszcze przed budową zbiornika, a działania urzędu gminy doprowadziły do poprawy stanu nawierzchni. Istniejąca obok tej drogi budowla wodna z wodowskazem nie wykazuje, że poziom wody w zbiorniku uległ obniżeniu, a obecnie zbliżony jest do maksymalnego poziomu, który powinien zostać osiągnięty po ponownym wprowadzeniu wód z Uherki (po tymczasowym zatrzymaniu ze względu na prośbę Zarządu Okręgu PZW - co powinno nastąpić w kwietniu b.r.).

W okresie letnim kąpielisko jest strzeżone przez ratowników wodnych. Po analizie danych uzyskanych z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Chełmie w ostatnich latach stwierdzano, że woda na terenie kąpieliska spełnia wszystkie kryteria i zapisuje się w bezpiecznym przedziale wyznaczonych wymogów. Stan czystości wód w zbiorniku nie budzi zastrzeżeń, a woda „jakości znakomitej” - jak wynika z decyzji PSSE, jest przeznaczana do kąpieli.
Dla zapewnienia osobom korzystającym ze zbiornika wodnego właściwych warunków bezpiecznego pobytu i wypoczynku gmina zrealizowała wiele przedsięwzięć organizacyjnych i inwestycyjnych:
- budowa ścieżki rowerowej, dróg, oświetlenia,
- budowa parkingu,
- stacji/punktu dla rowerzystów,
- budowa nowego placu zabaw,
- ciągłe remonty pomostów,
- zaplanowana budowa amfiteatru i budynku sanitarnego,
- coroczne uzupełnianie piasku na plaży,
- zabiegi pielęgnacyjne drzew.

Więcej informacji na temat zbiornika Żółtańce
https://gminachelm.pl/turystyka/zbiorniki-wodne

Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.